ପାରମ୍ପରିକ ମିଠା ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ

ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ
ଉପକରଣ
ଅଟା ୧ କିଲୋ
ଗୁଆଘିଅ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍
ଚିନି ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍‌
ଲବଙ୍ଗ ୧୫ଟା
ଅଳେଇଚ ୮ଟା
ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ନେବେ ।
ପ୍ରସ୍ତୁତି : ଅଳ୍ପ ନିଆଁ ଆଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ପକାଇ ଅଟା ଭାଜନ୍ତୁ । ଏହାର ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଚିନିରେ ପାଣି ଦରକାର ଅନୁସାରେ) ମିଶାଇ ମୋଟା ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ସିରା ଅଠାଳିଆ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଅଟାଭଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଚଉଡ଼ା ପାତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଥୋଇ ଖଳି ପରି ଥାପି ଥାପି ଦିଅନ୍ତୁ । ତା’ ପରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ।