ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା

ଉପକରଣ – ଭେଣ୍ଟି-୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍, ଆମଚୁର-୧ଟେବୁଲ ଚାମୁଚ, ଗରମ ମସଲା-ଅଧ ଚାମୁଚ, ତେଲ-୨ ଚାମୁଚ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ । ପ୍ରସ୍ତୁତି- ପ୍ରଥମେ ଭେଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଭଲକରି ଧୋଇ ସେଥିରୁ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେବେ । ତା’ପରେ ଏହାର ଭୁଣ୍ଡି କାଟି ଦେବେ । ଏହାକୁ ତଳ ଅଂଶରୁ ଅଳ୍ପ କାଟି ଦେବେ । ଗୋଟା ଆକାରରେ ଭେଣ୍ଡିର ମଝିକୁ ଚିରି ଦେବେ ଯେପରି ଏହା ଗୋଟା ରହିବ […]

ADVERTISEMENT

Recent Posts

Archives

Categories