ପାନ ମଧୁରି ପଣା ସର୍ବତ – Fennel seed drink – Homemade without Preservatives –  Saunf Sharbat

ପାନ ମଧୁରି ପଣା ସର୍ବତ – Fennel seed drink – Homemade without Preservatives – Saunf Sharbat

April 3, 2019 foodadmin 0

୧/୨ ଚାମୁଚ ଗୁଣ୍ଡ ପାନ ମଧୁରି ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟି ମିସ୍ରି ଖଣ୍ଡ , ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ରାତି ସାରା କିମ୍ବା ୩ ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଇ ରଖିଦିଅ ପାତ୍ରରେ ବତୁରା ପାନ […]