ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ

ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ

ପ୍ରସ୍ତୁତି – ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ କାଟି ଧୋଇ ସେଥିରୁ ଲୁଣ ଓ ହଳଦି ଗୋଳେଇ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ । ବୁଟ ଡ଼ାଲିକୁ ଆଗରୁ ବତୁରାଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଦରକାର ଅନୁସାରେ ମସଲା ବାଟି ରଖନ୍ତୁ । ଗରମ ତେଲ କରେଇରେ ମସଲା କଷି ଲାଲ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଫୁଟି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା । ବୁଟ ଡ଼ାଲି ବଦଳରେ ମୁଗ ଡ଼ାଲି ମଧ। ଏଥିରେ ମିଶେଇ ପାରିବେ ।

Rasa Bara in temple cuisine... https://t.co/ZNghIR4Czr #sweet #snacks https://t.co/ZNghIR4Czr
Mandir Besara .. Temple Besara Recipe https://t.co/sC87TdK8ta #curry @PURIWAVES
Love Besara .. https://t.co/DXhaOGgaCs Beutiful curry with Mustard Paste .. #curry